+31(0)88 144 33 00 info@skysource.nl

Disclaimer

Disclaimer voor Skysource B.V.

Skysource B.V., hierna aangeduid als Skysource, geeft u hierbij toegang tot skysource.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skysource, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Skysource.

Geen garantie op juistheid

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Skysource te mogen claimen of te veronderstellen.

Skysource streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Skysource aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar er via hyperlinks verwezen wordt.

Privacy

U kunt de website bezoeken zonder dat u daarbij enige persoonlijke informatie dient vrij te geven. In enkele gevallen dienen wij informatie van u te verkrijgen, bijvoorbeeld om met u te kunnen communiceren. Indien Skysource persoonlijke informatie verzamelt, hebben wij als doel u dit altijd te laten weten.

Alle verkregen persoonlijke informatie zal niet verkocht of verstrekt worden aan derde partijen. Hierbij zijn speciale omstandigheden uitgesloten, wanneer illegaal verkregen. U kunt ten alle tijden vragen naar het verwijderen van uw persoonlijke informatie

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dit is een bestand met data om de bezoeken naar de website te monitoren. Door middel van het gebruik van cookies worden uw voorkeuren en keuzes die op de skysource.nl gemaakt worden gemonitord.

Door middel van het gebruik van cookies verbeteren wij onze services

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Skysource op skysource.nl.

Copyright 2023